Pressmeddelande

Elitbandy spelas fortsatt på Studenternas enligt förslag

Idrotts- och fritidsnämnden fattar 25 januari beslut om vilket förslag man förordar om var elitbandy ska spelas framöver. Kommunstyrelsen fattar det slutgiltiga beslutet. Förslaget till beslut innebär att elitbandy spelas på ett upprustat Studenternas. Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB får uppdraget att planera för genomförandet och återkomma med en precisering av investering, hyra och tidsplan.

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott träffades på tisdag 18 januari och då presenterades förslag till beslut.

Förslaget innebär att elitbandy även i fortsättningen ska spelas utomhus i Uppsala. Ispisterna gjuts i betong, och kan användas även sommartid. De gamla arenaavgränsarna tas bort och ersätts av flexibla avgränsare som lätt kan plockas bort och på det sättet göra arenaområdet till en integrerad del av hela park- och åstråket.

– Vi har kommit fram till att det här är det bästa förslaget, och vi har även fått signaler från bandyalliansen att det här är den lösning som de tycker är bäst, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

I och med att ispisterna kläs in i betong och kommunen investerar i flexibla arenaavgränsare, som tas bort när arenan inte används för matcher, kan till exempel utegym monteras sommartid och användas av allmänheten.

Området ska sommartid vara en del av det samlade park- och rekreationsstråket längs Fyrisån.

– Vi har haft tre förslag att ta ställning till och det här är det bästa och mest ekonomiskt hållbara. Det är en stor vinst att ispisterna kan användas sommartid – och förslaget innebär att ombyggnaden genomförs senast under 2018.

Investeringskostnaden för ombyggnaden beräknas till 39 miljoner kronor. Idrotts- och fritidsnämndens kostnad för att hyra anläggningen från Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB beräknas bli cirka 8,5 miljoner kronor per år, vilket är en ökning med 1,4 miljoner idag.

Mer information

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden
E-post: rickard.malmström@uppsala.se

Presskontakt

Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018- 727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se