Pressmeddelande

Eldningsförbud i Uppsala län

Det rådande väderläget gör att det är mycket torrt i skog och mark. Detta medför att en eventuell brand i skog och mark får extra snabb spridning och är mer svårsläckt än normalt. Med anledning av detta råder eldningsförbud i Uppsala län från och med lördag 7 maj 2016.

Eldningsförbud innebär att all eldning utomhus är förbjuden. Grillning på egen tomt eller i förväg iordningställda grillplatser är tillåtet. Beakta dock att all grillning sker på egen risk.

Mer information finns också på:
http://www.msb.se/

https://www.dinsakerhet.se

Mer information

Anders Ahlström, brandchef
Telefon: 018-727 30 01
E-post:anders.ahlstrom@uppsala.se