Pressmeddelande

El Sistema blir en permanent del av Uppsala kulturskola

Musikprojektet El Sistema som finns i Östra och Västra Stenhagenskolorna föreslås bli en permanent del av Uppsala kulturskola, från och med höstterminen 2017. Verksamheten har bedrivits för elever i förskoleklass och årskurs 1 sedan 2015 och utökas nu till att omfatta även årskurs 2.

El Sistema är ett socialt musikprojekt. Det startade i Venezuela 1975. Verksamheten finns sedan några år i många svenska städer, bland annat i Uppsala.

Musikundervisningen består av både kör- och orkesterskola inom skoldagen. En viktig del av verksamheten är familjeträffarna som ordnas varje vecka, där både vuxna och barn sjunger, dansar och fikar tillsammans.

I modellen ingår också en regelbunden kontakt med professionella musiker. El Sistema samarbetar därför med Musik i Uppland. Eleverna har flera gånger besökt Uppsala Kammarorkester när de repeterar i Uppsala Konsert och Kongress. El Sistema får också själva ta emot besök av Uppsala Kammarsolister, Linnékvintetten och Trio X. Tillsammans med musikerna har eleverna deltagit i åtta konserter under läsåret. El Sistemapedagogerna bedömer att de barn som deltagit ligger cirka två år före kunskapskraven i läroplanen i musik.

– Kulturnämnden är glada över den verksamhet kulturskolan lyckats etablera i Stenhagen under de gångna två åren, och vill ge fler barn möjlighet att sjunga och spela tillsammans med El Sistemametodiken. Vi går nu vidare och permanentar verksamheten, utökar den med ytterligare en årskurs och ser över möjligheterna att etablera El Sistema i ett nytt bostadsområde, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

Hittills har totalt 182 barn, 87 i förskoleklass och 95 i årskurs 1, deltagit i El Sistemaverksamheten i Stenhagen.

Uppsala kulturskola har också fått i uppdrag av kulturnämnden att utreda om ytterligare en El Sistemaverksamhet kan startas i en annan skola från höstterminen 2018.

Mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande kulturnämnden
Telefon:
 070-638 10 75 
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Bo Frick,kulturskolechef, Uppsala kulturskola
Telefon:
 018-727 20 77
E-post:
bo.frick@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon: 070-821 68 50