Pressmeddelande

Ekebydalens idrottsplaner rustas upp

Uppsala kommun har beslutat att bygga ytterligare omklädningsrum med dusch och toalett i anslutning till Ekebydalens gräsplaner och konstgräsplan. Utbyggnaden kommer främst barn- och ungdomsidrotten till del, de saknar idag möjlighet att byta inför och efter träning och match. Parallellt med detta planeras också för ett byte av konstgräsmattan. Gräsplanerna används mest av Uppsala IF och IF VP. 

Under flera år har det funnits ett behov av ytterligare omklädningsrum med dusch och toalett i anslutning till Ekebydalens gräsplaner och konstgräsplan. Idag finns omklädningsrum i Ekebydalen, men de täcker inte det behov som finns.

– Vi har under lång tid tagit emot relevanta synpunkter på hur omklädningssituationen ser ut vid Ekebydalens planer, och på konstgräsplanen. Det är viktigt med funktionella anläggningar där barn och unga kan idrotta och nu kommer vi få det även här, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

För att snabbt åtgärda bristen på omklädningsrum, gör kommunen en tillfällig lösning i form av moduler. Bygglovsprocessen är igång och modulerna ska vara på plats under våren 2019. Det långsiktiga målet är att bygga nya, permanenta omklädningsrum, men eftersom detaljplaneläggningen av området pågår, måste det vänta.

– Det är bra att vi äntligen kan spika en temporär lösning på omklädningsrumsfrågan och att klubbarna är med på tåget. Den utformning och den placering vi processat fram känns både tillgänglig, trygg och funktionell, säger Erik Löhman, projektledare.

Parallellt med att modulerna kommer på plats, planeras också för ett byte av konstgräsmattan, som är sliten och bedöms inte hålla en säsong till.

Kostnaden för konstgräsplanen beräknas till cirka två miljoner kronor.

För mer information

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden
Telefon: 018-727 13 15

E-post: rickard.malmstrom@uppsala.se

Erik Löhman, projektledare
Telefon: 018-727 04 80
E-post: erik.lohman@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, presskommunikatör
Telefon:
018-727 65 27
E-post:
maria.hasselgren@uppsala.se