Pressmeddelande

Dags för skolval 2018

11–31 januari pågår årets grundskoleval. Skolvalet omfattar alla barn som ska börja förskoleklass och barn som inte har gått förskoleklass som ska börja i årskurs 1. Det gäller även elever som går på en skola där nästa årskurs inte finns.

Nu öppnar grundskolans skolval 2018. Totalt är det drygt 4 300 barn som ska söka skola inför hösten 2018. Av dessa är det 2 600 barn som ska börja förskoleklass.

I skolvalet söker vårdnadshavare tre skolor som de kan tänka sig för sitt barn. Skolvalet är inte obligatoriskt, men det är bra att göra ett aktivt skolval i och med att det är större chans att få en skolplats som man är nöjd med. I fjol gjorde 2 358 elever av 2 559 ett aktivt val till förskoleklass och 1 687 av 1 725 elever ett val till övriga årskurser. Det innebär att sammantaget gjorde 96,7 procent av alla elever som var aktuella för att välja skola, ett aktivt skolval.

– Så långt som möjligt placerar vi barnen enligt vårdnadshavarnas val. Vid förra skolvalet fick 98,2 procent som sökte förskoleklass och nära 95 procent som sökte plats i grundskolan något av sina tre alternativ, säger Anna Törnkvist, processledare för skolvalet.

Vårdnadshavarna söker skola i kommunens datasystem eBarnUngdom på uppsala.se. Därefter sker placeringen och under perioden 1 till 12 mars får vårdnadshavarna besked. Därefter finns en omvalsperiod som sträcker sig fram till 26 mars. Senast 30 april ska valet vara helt klart.

Nytt för i år är att Uppsala kommun fattat beslut om att mätpunkten som används för att avgöra vem som bor närmast skolan är densamma som den som mäts för att avgöra rätt till skolskjuts. I år har man också beslutat att använda endast en mätpunkt per skola, i stället för att som tidigare ha flera mätpunkter vid varje skola.

Placeringarna görs utifrån kommunens antagningsregler om relativ närhet och syskonförtur.

Information om skolvalet finns på uppsala.se/skolval.

För mer information

Giggi Thomson, chef individstöd utbildningsförvaltningen
Telefon: 018-727 56 96
E-post: Giggi.Thomson@uppsala.se

Anders Pettersson, tf skolchef kommunal grundskola
Telefon: 018-727 54 14
E-post: anders.pettersson@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27