Pressmeddelande

Dags för grundskolans skolval 2017

11–31 januari ska vårdnadshavare söka skola. Skolvalet gäller alla barn som ska börja förskoleklass och barn som inte har gått förskoleklass som ska börja i årskurs 1. Det gäller även elever som går på en skola där nästa årskurs inte finns.

Nu öppnar grundskolans skolval 2017. Totalt är det drygt 4 200 barn som ska söka skola inför hösten 2017. Av dessa är det 2 554 barn som ska börja förskoleklass. De ska alltså börja skolan för första gången.
I skolvalet önskar vårdnadshavare tre skolor som de kan tänka sig för sitt barn.

– Vi försöker placera barnen enligt vårdnadshavarnas önskemål, så långt det är möjligt. Vid förra skolvalet fick drygt 97 procent som sökte förskoleklass och nära 95 procent som sökte plats i grundskolan något av sina tre önskemål, säger Omar Hijazi, enhetschef på antagningsenheten. 

I höst startar kommunen även en ny skola i Polacksbacken. Vi startar med förskoleklass. Skolan kommer sedan att växa med en årskull för varje år. Alla klasser och elever som börjar i Polacksbackens skola går vidare i den nybyggda skolan i Rosendal när den är färdig, planerat till år 2020.

Vårdnadshavarna söker skola i eBarnUngdom på uppsala.se och 1 mars får de besked om vilken skola barnen har fått plats i. Omvalsperioden är 2–15 mars.

Mer information om kommunens urvalsprinciper, syskonförtur och relativ närhet finns på www.uppsala.se/skolval.

Mer information om skolvalet

Omar Hijazi, enhetschef antagningsenheten
Telefon: 018-727 86 10
E-post: omar.hijazi@uppsala.se

Mer information om förskoleklassen i Polacksbacken

Ingela Hamlin, skolchef kommunal grundskola
Telefon: 018-727 67 14
E-post: ingela.hamlin@uppsala.se

Presskontakt

Susanne Järved, pressekreterare Uppsala kommun
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se