Pressmeddelande

Dags att nominera till årets pedagogiska priser

Uppsala kommun delar varje år ut pedagogiska priser till tre lärare, i förskola, grundskola och gymnasieskola. Dessutom delas ett pedagogiskt ledarskapspris ut till en förskolechef eller en rektor. I år pågår nomineringsperioden mellan 7 maj och 30 september. Priserna kan gå till pedagoger i såväl kommunala som fristående skolor.

Skolans huvuduppgift är att förmedla likvärdig kunskap till barn och elever så att de vågar tro på sig själva och sin rättmätiga plats i samhället. Det pedagogiska priset ska gå till en lärare eller skolledare som är engagerad och inspirerande utöver det vanliga, någon som utvecklar lärandet och på samma gång skapar en trygg lärmiljö.

– Förskolepedagoger och lärare har en viktig uppgift i att leda våra barn och ungdomar till en ljus och fin framtid. Priserna ska vara en källa till uppmuntran och inspiration för dem, säger Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör.

Uppsala kommun har ett gemensamt uppdrag i att arbeta mot visionen att Uppsala ska bli Europas främsta kunskapsregion. En utmaning som kräver engagerade och kompetenta lärare och skolledare som aktivt bidrar till att visionen nås.

– Skolan ska ha goda pedagoger i alla skolformer, med förmåga att skapa trygghet och utveckla varje barns unika förmågor på bästa sätt. Det är alltid inspirerande att gå igenom alla nomineringar och få del av allt fantastiskt arbete som görs i våra förskolor och skolor varje dag, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden fattar beslut om vilka som får priserna. Priserna delas ut av nämndens ordförande Caroline Hoffstedt i samband med kommunfullmäktige den 10 december.

Nomineringsformulär finns här: https://www.uppsala.se/pedagogiskapriser#nominera

För mer information

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör
Telefon: 018- 727 70 07
E-post: birgitta.pettersson@uppsala.se

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 13 51
E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018- 727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se