Nyhet

Gång- och cykeltunnlar rustas upp

Uppsala kommun rustade upp sina gång- och cykeltunnlarna under 2018. Tunnlarna har fått bättre belysning och större trafiksäkerhet. Målet är ökad synlighet och en större trygghet för alla som passerar.

Uppsala ska fortsätta vara Sveriges bästa cykelstad. Därför har vi fortsatt rusta upp våra gång- och cykeltunnlar under 2018. Målet var en ökad trygghet för alla som passerar. De upprustade tunnlarna har fått en bättre trafiksäkerhet med separerade gång- och cykelbanor och ny asfalt där det behövts. Borta är klotter, buskar och växter som skymde sikten. För att förbättra ljuset och synligheten har tunnlarna nu en vit takfärg och en bättre belysning. De mest omfattande renoveringarna har tunnlarna vid Mikaelsplan, Orvars väg och under Fyrislundsgatan, norr om Årsta torg, fått. Vid Skogsvallsvägen i Storvreta tog vi hjälp av en ljusarkitekt som tillsammans med förskolor i närheten utformade tunnlarna. Arbetet fortsätter under nästa år med de tunnlar som finns kvar att renovera.