Pressmeddelande

Chans att lämna namnförslag på gator i södra Gunsta

Vägar, ett torg och en park i södra Gunsta ska få namn. Namngivningsnämnden efterlyser därför förslag från allmänheten och onsdag 18 oktober ordnas medborgardialog i Funbo kyrkas församlingshem 18.00–20.00.

Flera detaljplaner ska antas inom södra Gunsta. I etapp 2, som sannolikt börjar byggas 2019, skapas många nya vägar, ett torg och en park, som alla ska namnges.

– Vi vill ha hjälp med att bevara Gunstas historia genom namnen. Det kan vara så att det finns passande namn som redan används i området utan att de är formellt fastslagna, och det är bra om vi får veta det, säger Jan Ask (S), ordförande i namngivningsnämnden.

Namnen ska passa och ha en gemensam grund. Namngivningsnämnden valde till exempel att namn på vägar, kvarter och parker i en del av Ulleråker ska ha en koppling till poesi.

Alla är välkomna till medborgardialogen och det går bra att föreslå ett enskilt namn, en grupp av namn eller ett tema för ett helt område. Namnförslag kan även mejlas till namngivningsnamnden@uppsala.se.

Namngivningsnämnden fattar beslut om namnen under våren 2018.

Nybyggandet i Gunsta börjar i januari 2018. I etapp 2, som börjar byggas tidigast våren 2019,skapas en blandning av flerbostadshus, stadsvillor, kedjehus, radhus och villor. Totalt ska 380 bostäder byggas.

Gunsta blir ett område präglat av hållbarhet, bland annat genom att kommunen bygger ett lokalt värmenät för hela området, fler cykelvägar och att kollektivtrafiken utökas. Det ska leda till att behovet att använda egen bil minskar i och med att det blir enklare att istället välja kollektivtrafik eller cykel.

För mer information

Jan Ask (S), ordförande i namngivningsnämnden
Telefon: 076-025 27 00

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27