Nyhet

Byggnad i Polacksbacken görs om till gymnasieskola

22 augusti beslutade plan- och byggnadsnämnden att godkänna ett bygglov som gör det möjligt att förändra användningen av byggnaden från kontor till gymnasieskola. Byggnaden är en av tre kaserner som byggdes 1909–1912 åt Upplands infanterireglemente. När skolan är klar ska den ha plats för uppåt 900 elever.

Kartbild som visar vilken byggnad som ska göras om.

Ändringen från kontor till gymnasieskola bedöms vara lämplig med hänsyn till byggnadens höga kulturhistoriska värde. Målet är att bevara och ta fram de tidstypiska detaljer som finns samtidigt som byggnaden görs om för att uppfylla dagens krav på moderna utbildningslokaler.

I samband med ombyggnaden kommer vissa fasadändringar att göras. Grannar i området har fått möjlighet att tycka till men inga synpunkter har kommit in. Det finns just nu inget startdatum för bygget.