Pressmeddelande

Byggemenskapen Rudbeckia får markanvisning i Rosendal

Byggemenskapen Rudbeckia ska bygga i Rosendal. Illustration: Belatchew

Under maj månad i år beslutade kommunen att för första gången ingå avtal med byggemenskaper, en form av sammanslutningar som tillsammans planerar och bygger sitt framtida boende. Nu har Uppsala kommun beslutat om markanvisningsavtal i Rosendal med byggemenskapen Rudbeckia.

Kollektivhusföreningen Rudbeckia har länge verkat för ett nytt kollektivhusboende i Uppsala. Efter att kommunen möjliggjort för byggemenskaper öppnades dörren för ett samarbete mellan föreningen och det byggföretag som nu ska uppföra huset och bygga ett kollektivboende anpassat efter föreningens önskemål.

– Vi vill stödja den här formen av byggprojekt eftersom de bidrar till att vi får större mångfald av boendeformer i Uppsala. Att dela bostad och gemensamma ytor på det här sättet minskar ensamhet och sänker den enskildes boendekostnad, säger Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

Grundidén med ett kollektivt boende är ett mer ekonomiskt och socialt hållbart sätt att använda ytor. Vissa delar i en vanlig, större bostad används inte hela tiden och finns inte alls i mindre hem. Dessa delar kan nu bli tillgängliga för alla till en lägre kostnad och kan användas under en större del av dygnet eftersom de kan användas av fler.

Gemensamma aktiviteter som matlagning och odling kan göra vardagen enklare och mer ekonomisk. De gemensamma ytorna ger goda förutsättningar för social gemenskap .

Lägenheterna i kvarteret har olika storlekar vilket gör det möjligt att bo tillsammans i olika konstellationer, till exempel över generationsgränserna.

Markanvisningsavtalet innebär att Rudbeckia och byggföretaget, från och med 12 december och i två år framåt, har option att ensam förhandla med kommunen om att få köpa marken. Försäljningen kommer att ske när kommunen har godkänt bygglovet. Byggstart är planerad till 2019.

– Tanken med byggemenskaper är att göra det möjligt för enskilda Uppsalabor att tillsammans med andra skapa sitt eget boende. Det pressar kostnader och borgar för kvalitet på lång sikt. Med den här markanvisningen har två byggemenskaper kommit igång i Uppsala. Tidigare i höst fick byggemenskapen Gården en markanvisning, även den i Rosendal, säger Erik Pelling.

I den del av fastigheten som inte inrymmer kollektivhuset ska Sveafastigheter Bostad AB uppföra hyresrätter med inriktning på flexibelt boende, exempelvis genom att möjliggöra uthyrningsdel. Totalt planeras för 77 hyresrätter i fastigheten.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27