Pressmeddelande

Buslätt att cykla rätt

Uppsala kommuns aktivitet Buslätt att cykla rätt, inleds på Vaksala torg 7 maj. Aktiviteten vänder sig till barn i 3-6 årsåldern och är ett uppskattat återkommande arrangemang med både teori och praktik för de yngsta.

Barnen lär sig trafikregler och blandar teori med praktik.

Efter en kort genomgång av vägmärken, får barnen låna hjälmar, balanscyklar, 12-tumscyklar, sparkcyklar eller trehjulingar för att kunna ta sig runt en liten cykelbana.
Efter genomförd övning belönas barnen med ett cykelkörkort.

Aktiviteten vänder sig till förskolebarn som på ett lekfullt sätt får lära sig trafikregler och förstå trafikmärken. Genom att lära ut trafikregler vill Uppsala kommun skapa förståelse och en större trafiksäkerhet för barn i förskoleåldern.

Datum och tider:
7 maj, Vaksala torg, 9.00 - 13.30

19 maj, Botaniska trädgården (under Uppsala Bikeweekend), 10.00 - 16.00

23 och 28 maj, Relitahallen, Gränby, 9.00 - 12.00.

 

För mer information