Pressmeddelande

​Bron vid Kungsängsesplanaden ska heta Tullgarnsbron

Uppsala kommun fattade den 15 december beslut om att den nya bro som ska byggas över Fyrisån får namnet Tullgarnsbron. Namnet Tullgarn har förekommit i området sedan 1870-talet och vid det östra brofästet ligger Tullgarnsparken.

En ny, öppningsbar bro för biltrafik och gång- och cykeltrafik ska byggas i höjd med Kungsängsesplanaden. Bron ingår i den nya detaljplan som omfattar vägen från Sjukhusvägen, över Fyrisån via Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan, och ska i nästa steg ut på granskning innan den godkänns.

– Det här är ett gammalt område som blir en viktig länk i framtidens växande Uppsala, och det är naturligt att knyta an till dess historia. Att ge bron namnet Tullgarnsbron var därför självklart, säger Jan Ask (S), ordförande i namngivningsnämnden.

I samband med att stadsdelen Kungsängen byggs ut behöver centrala staden avlastas från trafik. Den nya bron, som blir en helt ny förbindelse mellan Kungsängsesplanaden och Sjukhusvägen, förväntas lösa en del av de trängsel- och miljöproblem som idag finns vid Islandsbron.

För mer information

Jan Ask (S), ordförande i namngivningsnämnden
Telefon: 076-025 27 00
E-post: jan.ask@pol.uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27