Nyhet

Brand på Kullens förskola i Flogsta

Under natten mot lördag har det brunnit på Kullens förskola på Flogstavägen i Uppsala.

Verksamhetsansvariga och fastighetsägare arbetar på att så snabbt som möjligt hitta en evakueringslösning och detta händer nu:

  • Förskolan kommer att hållas stängd måndagen den 15 augusti.
  • Alla vårdnadshavare inbjuds till ett informationsmöte måndagen den 15 augusti klockan 18.30 i Flogstaskolans matsal.
  • Vi räknar med att bedriva verksamhet igen från och med tisdagen den 16 augusti.

För mer information:
Gitt Näsberg, chef kommunal förskola
E-post: gitt.nasberg@uppsala.se
Telefon: 018-727 79 40