Nyhet

Brand på Östra Stenhagenskolan idag 10 december

Idag uppstod en brand på Östra Stenhagenskolan och alla elever och personal fick utrymmas. Även intilliggande förskolan Kullerstenen fick utrymmas.

Utrymningen gick mycket bra och ingen har kommit till skada. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde strax efter klockan 13 få branden under kontroll.

Information till vårdnadshavare har gått ut i Unikum. Skolledningen planerar nu för hur verksamheten ska bedrivas de kommande dagarna. Vårdnadshavare kommer att informeras löpande via Unikum.