Pressmeddelande

Bostadsförmedlingen tar över kön för Uppsala kommuns trygghetsboenden

Från och med 1 mars 2018 flyttar Uppsala kommun kön och förmedlingen av sina trygghetsboenden från Riksbyggen till Uppsala Bostadsförmedling. Ambitionen är att förenkla för den som söker en bostad genom att samla trygghetsbostäder från olika hyresvärdar på ett och samma ställe.

De som i dag står i kö till Uppsala kommuns trygghetsbostäder via Riksbyggen får behålla sin kötid, om de anmäler sig till Uppsala Bostadsförmedling före 31 augusti 2018.

Uppsala kommuns avtal med Riksbyggen om köhantering och uthyrning av trygghetsbostäder löper ut. Det ger en möjlighet att samla kommunens trygghetsboenden i samma kö som fler fastighetsägare hos Uppsala Bostadsförmedling.

– Det är viktigt att vi underlättar för de som behöver bostad i ett trygghetsboende. Det handlar om en grupp äldre med ett stort behov av trygghet i sin vardag. Målsättningen är att det ska vara enkelt att följa kön och att de köande ska ha samlad tillgång till alla kommunens trygghetsboenden, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för äldre.

Alla som i dag står i Uppsala kommuns kö till trygghetsboenden har möjlighet att ta med sig sin kötid genom att registrera sig hos Uppsala Bostadsförmedling senast 31 augusti 2018. De ska också betala en årlig köavgift på 290 kronor. Tidigare har det inte kostat att stå i kö till kommunens trygghetsbostäder.

– Det ska bli lättare för dem som behöver trygghetsboende att få ett sådant i och med att vi samlar trygghetsbostäder från fler fastighetsägare i samma kö. Det är rimligt att de som vill stå i kön också betalar för tjänsten, i stället för att det som tidigare ska bekostas av skattebetalarna, säger Lotti Hammar, projektledare på kommunens fastighetsavdelning.

Efter första mars 2018 kan de som står i kön söka till alla lediga trygghetsbostäder med den kötiden de har tagit med sig från Riksbyggen.

Den som behöver hjälp med att registrera sig kan vända sig till Uppsala Bostadsförmedling AB. Det går att ringa eller göra ett besök på Påvel Snickares gränd 12.

I samband med att avtalet går ut med Riksbyggen tar kommunen över drift, underhåll, avtalsskrivning och hyresdebitering av sina trygghetsbostäder. Anledningen är att kommunen vill ha en bättre ekonomistyrning och överblick över bostäderna.

För mer information

Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för äldre
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Lotti Hammar, projektledare
Telefon: 018-727 46 72
E-post: lotti.hammar@uppsala.se

Tala Raha, kommunikationsansvarig Uppsala Bostadsförmedling AB
Telefon: 018-727 13 23
E-post: Tala.Raha@bostad.uppsala.se

Presskontakt

Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78