Nyhet

Bostäder, verksamhetsytor och en ny bro

Ett urval av de beslut som togs vid plan- och byggnadsnämndens sammanträde 12 december.

Illustration av planerad ny byggnad vid Kvarntorget

Detaljplan för del av kvarteret Kvarnen/Kvarntorget

Det befintliga stadsdelstorget vid Kvarntorgsgata/Torkelsgatan i området Kvarngärdet ska kompletteras med bostäder och lokaler för verksamheter. Detaljplanen för en del av kvarteret Kvarnen antogs 12 december av plan- och byggnadsnämnden. Beslutet gör det möjligt att bygga cirka 80 lägenheter fördelade på tre byggnader i 11, 5 och 3 våningars höjd.

Läs mer om Kvarntorget

Detaljplan för kvarteret Hugin 

Plansamråd ska genomföras för kvarteret Hugin, kvarteret ligger i änden av Kungsängsgatan, vid Hamnesplanaden, Östra Ågatan, Strandbodgatan och Dragarbrunnsgatan. Länsstyrelsen med flera myndigheter har haft kontor i de befintliga byggnaderna. Byggnaderna uppfördes på 70-talet som en barriär mellan staden och industriområdet i Kungsängen.

Läs mer om kvarteret Hugin

Detaljplan för Tullgarnsbron

I närheten av kvarteret Hugin planeras en ny bro över Fyrisån. Detaljplanen för den nya bron har godkänts av plan- och byggnadsnämnden och skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga en ny öppningsbar stadsbro för bil-, gång- och cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden inom södra åstråket.

Läs mer om Tullgarnsbron