Pressmeddelande

Bibliotek Uppsala satsar extra på barn under höstlovet

Uppsala kommun har avsatt en miljon kronor för att utveckla biblioteksverksamheten i kommunen. I en ny verksamhetsplan för biblioteken föreslås att de ska prioritera barn och ungdomar i samarbete med skolor och fritidsgårdar. Ett första steg är att tillsammans öka antalet aktiviteter för barn och unga på höstlovet.

I den nya planen, som ska antas av kommunfullmäktige senare i höst, understryks att Bibliotek Uppsala ska prioritera barn och unga. En särskild satsning ska göras på landsbygdsskolorna och förskolorna i Gåvsta, Stabby/Tuna och Skyttorp, som under hösten får ta del av kapprumsbibliotek och bokpaketssatsning.

Satsningen är ett led i att förstärka tillgången till litteratur och få fler barn och unga i hela kommunen att läsa.

– Alla barn ska ges samma möjlighet att ta del av bibliotekets aktiviteter. Det är en rättvisefråga och en investering i demokrati och integration, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

Pengarna från kulturnämnden är till för att förstärka bibliotekets arbete för att få fler barn och unga läsa.

– När bibliotek, förskola och skola samarbetar stärker det barn och ungas språkutveckling och lust att lära. Därför pekar planen särskilt på vikten av att vi arbetar tillsammans, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Planen framhåller att samarbetet med skola och fritidsgårdar ska öka. Det kommer att märkas redan under höstlovet, då bibliotek i hela kommunen ökar antalet aktiviteter för de lediga barnen och ungdomarna i samarbete med skola och fritidsgårdar.

– Bibliotekets viktigaste uppdrag är att främja en demokratisk samhällsutveckling, lärande och läsande. Vi avsätter därför en del av medlen för att ge ännu fler barn och unga i Uppsala chansen att delta i aktiviteter på höstlovet, säger Mohammed Mekrami, tillförordnad bibliotekschef på Bibliotek Uppsala.

För mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon: 070-638 10 75
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 13 51
E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Mohammed Mekrami, tf chef Bibliotek Uppsala
Telefon: 018-727 17 54
E-post: mohammed.mekrami@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27