Pressmeddelande

Bibliotek Uppsala inviger unikt barnbibliotek på Hörcentralen

Onsdag 21 mars inviger Bibliotek Uppsala ett unikt bibliotek på Hörcentralen. Det är det första biblioteket i Uppsala som består av böcker på teckenspråk för alla barn med någon form av hörselnedsättning.

– Familjer med hörselskadade barn kommer inte alltid till biblioteket men de kommer till Hörcentralen. Här kan de få upp ögonen för vilken litteratur som finns. Vi vill därför lyfta fram och tillgängliggöra den här typen av litteratur just här, säger Ewa Svärd, barnbibliotekarie.

Teckenspråk är ett helt eget språk, med modersmålsstatus sedan 1981. Språket är visuellt och har ingen skriven form. Därför är böcker på teckenspråk inspelade som filmer. Biblioteket på Hörcentralen rymmer ett 80-tal titlar med teckenspråkig litteratur för barn upp till åtta år. Böckerna är i dvd-format och kan läsas med hjälp av dvd-spelare eller i dator.

Biblioteket på Hörcentralen är ett led i arbetet att utveckla språkmöjligheterna för barn och personer med funktionsnedsättning, två grupper som är prioriterade i den nya biblioteksplanen som antogs i början av mars.

Invigningen sker onsdag 21 mars 13.00 på Hörcentralen, Kronparksgården, Eva Lagerwalls väg 1 A.

För mer information

Ewa Svärd, barnbibliotekarie
Telefon:
727 17 02
E-post:
ewa.svard@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon: 070-821 68 50