Pressmeddelande

Bibliotek Uppsala får 300 000 kronor i bidrag från Kulturrådet

300 000 kronor ska utveckla biblioteksverksamheten för nyanlända och asylsökande. Det är Kulturrådet som ger bidraget och bland annat satsar Bibliotek Uppsala på flera språkkaféer.

– Bibliotek Uppsala har en etablerad och välanvänd verksamhet för nyanlända med exempelvis språkkaféer. Här finns även projektet Låna en Uppsalabo som hjälper gamla och nya Uppsalabor att mötas. Vi ser Kulturrådets bidrag som ett erkännande för den verksamhet som bedrivs och som en möjlighet att göra ännu mer för att integrera och välkomna nya svenskar, säger Johanna Hansson, stadsbibliotekarie.

Med hjälp av bidraget kommer Bibliotek Uppsala nu att satsa extra mycket på unga. Till exempel ska flera språkkaféer ordnas med möjlighet till språkträning för unga. Och genom att utveckla projektet Låna en Uppsalabo får unga människor möjlighet att mötas och integreras i det svenska samhället.

Bibliotek Uppsala tänker även använda bidraget till att ta fram informationsfilmer om bibliotekets tjänster på olika språk för besökare som inte behärskar svenska.

– Biblioteket spelar en viktig roll som mötesplats och demokratisk arena där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas, ta del av kunskap och litteratur. Vi vet att behoven av etableringsinsatser är stora, och det här stödet gör det möjligt för ännu flera nya och gamla Uppsalabor att hitta till biblioteket, säger Peter Gustavsson, (S), ordförande i kulturnämnden.

Bidraget är ett tillfälligt stöd till projekt med start 2016. Totalt fördelades 9,5 miljoner kronor och alla landets kommuner och läns- och regionbibliotek hade möjlighet att ansöka.

För mer information

Johanna Hansson, stadsbibliotekarie Bibliotek Uppsala
Telefon: 018-727 17 48
E-post: johanna.hansson@uppsala.se

Presskontakt
Anna Lindquist-Forsberg
Telefon: 018 - 727 13 99
E-post: anna.lindquist@uppsala.se