Pressmeddelande

Bevattningsförbudet har sparat 17 miljoner liter vatten

Bevattningsförbudet som vi införde på sex orter i Uppsala kommun under sommaren har gett önskat resultat. Totalt har vi sparat 17 miljoner liter vatten. Det är 120 000 personers genomsnittliga vattenförbrukning under ett dygn.

– Vi är positivt överraskade. Allt vatten som människor har sparat tillsammans med vårt arbete att laga läckor har gett vårt grundvattenförråd ett välbehövligt andrum. Vi hade inte vågat hoppas på en sådan här stor besparing, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten.

Bevattningsförbudet infördes under sommaren och gäller fram till och med sista september i Bälinge, Järlåsa, Lövstalöt, Skyttorp, Storvreta och Vattholma. Störst effekt har uppmätts i Vattholma, där vattenbesparingen har varit omkring 20 procent. I Lövstalöt och Bälinge har det också varit stora besparingar på omkring 15 procent. I Storvreta, Skyttorp och Järlåsa har besparingarna varit mindre.

Grundvattennivåerna är låga i hela Sverige och vattennivåerna i Uppsala följs kontinuerligt. I Uppsala stad finns det generellt bra med vatten och det finns inget akut hot mot vår vattentillgång. Men det senaste årets torra väder bidrog till beslutet att begränsa användningen av vatten i vissa delar av kommunen.

– Det är viktigt att även i fortsättningen tänka på hur vi använder vårt vatten. Att vara sparsam med vattnet är lika viktigt varje dag. Inte minst i de områden där vi har haft bevattningsförbud och där vi vet att vi har lågt grundvatten, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten.

Bevattningsförbudet gäller till och med 30 september 2017.

Bevattningsförbudet innebär:

  • Du får inte fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
  • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla i stället upp regnvatten i exempelvis en regntunna och använd för att vattna med.
  • Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt.
  • Du får inte använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).