Nyhet

Besöksförbud vid vård- och omsorgsboenden

Regeringen har beslutat att införa besöksförbud på alla Sveriges äldreboenden. Det nationella förbudet gäller från 1 april. Besöksförbud råder sedan tidigare på alla Uppsalas kommunala vård- och omsorgsboenden.

Utöver vård- och omsorgsboenden så gäller även besöksförbud vid platser för korttidsvård och växelvård i Uppsala kommun. Bakgrunden till beslutet är att förhindra smittspridning. Istället för fysiska besök uppmanar vi dig att kontakta anhöriga och vänner på boende via telefon, e-post, sms eller liknande.

Besöksförbudet gäller tills vidare. Undantag kan dock förekomma i angelägna fall. Om du har frågor eller funderingar ska du kontakta boendets verksamhetschef.

Läs mer om det nationella besöksförbudet på Regeringens webbplats