Nyhet

Bostäder, butikslokaler, hyreslägenheter och studentbostäder

Ett urval av de beslut som togs vid plan- och byggnadsnämndens sammanträde 21 november.

Illustration över möjlig bebyggelse i Börjetull.

Illustration över bebyggelseområden i Börjetull.

Godkänd detaljplan för Börjetull

Förslaget till detaljplan för Börjetull är godkänt. Den ska nu skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. 
Området ligger i nordvästra Uppsala, med närhet till Bärbyleden och Fyrisån. En utbyggnad med flerbostadshus kan ge ett tillskott på cirka 1 600 lägenheter. Även ett vårdboende och plats för flera förskolor finns med i detaljplanen, totalt 16 avdelningar som placeras intill parker.

Läs mer om utvecklingen av Börjetull

Nya flerbostadshus i Bälinge 

Samråd ska genomföras av en ny detaljplan för Bälinge 1:51. Avsikten är att återigen bebygga en fastighet med flerbostadshus, men nu i 2‒3 våningar.

Läs mer om nya flerbostadshus i Bälinge

Torbjörns torg, Svartbäcken

Detaljplan för Torbjörns torg (kvarteret Sigbjörn) ska ställas ut för granskning. Syftet är att göra det möjligt att bygga bostäder och funktionella butikslokaler som passar in i området som har kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Läs mer om Torbjörns torg

Kvarngärdet, nya bostäder 

Detaljplan för kvarteret Vapenhuset mfl. ska ställas ut för granskning. I korsningen av Råbyleden och Vattholmavägen planerar vi för cirka 800 bostäder, studentlägenheter, förskolor och verksamheter. 

Läs mer om bostäder i Kvarngärdet 

Detaljplaner på samråd eller granskning

Samtliga handlingar som rör ärendena ovan publiceras på sidan för "Detaljplaner öppna för synpunkter"