Nyhet

Avrådan från bad vid Testenbadet

Kommunen avråder från bad vid Testenbadet på grund av förhöjda bakteriehalter.

Bild på brygga vid Testenbadet

Testenbadet

Förhöjda bakteriehalter i badvatten är ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt. Det kan till exempel vara via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn.

Om du sväljer vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism kan du få symptom som magont, diarré och/eller kräkningar. 

Läs mer på havochvatten.se