Nyhet

Avgiftskontroll för barnomsorg

Varje år kontrollerar kommunen inbetalade avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för att se till att de som har barnomsorg betalar rätt avgift. År 2017 handlar kontrollen om de familjer som hade barnomsorg under 2015.

De inkomstuppgifter hushållet lämnat till kommunen jämförs med den taxerade årsinkomsten från Skatteverket. Om det visar sig att du betalat fel avgift justerar vi det – har du betalat för låg avgift får du betala in den återstående summan, har du betalat för hög avgift får du pengarna tillbaka.

Som vårdnadshavare är det viktigt att du kontinuerligt uppdaterar information om din inkomst i eBarnUngdom, kommunens e-tjänst för barnomsorg och grundskoleverksamhet.
Logga in i eBarnUngdom för att göra en inkomstanmälan

Avgiftskontroll för barnomsorg är en rättvise- och trygghetsfråga. Familjer ska behandlas lika och betala avgift enligt den taxa som gäller.
Läs mer om avgiftskontroll av barnomsorgsavgiften