Pressmeddelande

Årsta centrum utvecklas med fler bostäder och service

Uppsala kommun har antagit detaljplanen för Årsta centrum och området kan nu utvecklas med bostäder, kommersiell och offentlig service. Årsta centrum får två öppna torgytor, utöver det nuvarande torget, ett helt nytt, närmare Fyrislundsgatan. Torget kommer att bli den mest centrala platsen i Östra Sala backe, en viktig handel- och mötesplats i den utvecklade stadsdelen.

Årsta centrum ska rustas upp och får bland annat ett ytterligare torg. Ill: Juul Frost Arkitekter

– Stadsdelscentrum är viktiga komplement till stadskärnan i Uppsala. Nu satsar vi på mer handel och service i Årsta centrum. Det skapar närhet och förenklar vardagen för boende i Östra Sala backe samtidigt som vi kan bygga välbehövliga bostäder och arbetsplatser, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Ett stadsdelscentrum kan erbjuda närservice, arbetstillfällen och vara en viktig mötesplats i området.

Det nya Årsta torg får fyra nya kvarter med cirka 400 nya bostäder och 8 000 kvm verksamheter, inklusive utökad dagligvaruhandel.

Vårdcentralen ska finnas kvar på samma plats som idag och samtidigt skapas ett nytt centralt torg. Torget kommer att vara en öppen central plats vänd mot Fyrislundsgatan och de mindre gränder som leder in bland kvarteren.

Arkitekturen inom området bygger vidare på Östra Sala backes varierade kvartersstruktur. Planen är att husen i området ska få en brokigare, mindre rätvinklig struktur med inspiration från en medeltida stadskärnas gränder. Byggnaderna föreslås i huvudsak vara mellan fyra och sju våningar och det är möjligt att bygga en högre byggnad med 13 våningar.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Sofie Rosell Güler, planarkitekt
Telefon: 018-727 47 85
E-post: sofie.rosell-guler@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27