Nyhet

Inlämning av årsräkning

För gode män och förvaltare gäller att årsräkning ska lämnas in senast 1 mars 2017.

Blanketter för att lämna årsräkning hittar du här:
Blanketter, formulär och anvisningar för dig som är god man eller förvaltare

För vidare information kontakta overformyndarförvaltningen@uppsala.se eller 018-727 24 60.