Pressmeddelande

Arkitekturguiden i nytryck

I december lanserade Uppsala kommun Uppsalavandringar – En guide till arkitektoniska upplevelser i Uppsala. Guiden blev snabbt slutsåld, och finns nu i ny upplaga.

Guiden omfattar 100 intressanta byggnader och miljöer som valts ut och presenteras i arkitekturguiden. I guiden finns förslag på fem vandringar i Uppsala:

  • Årummet
  • Det klassiska Uppsala
  • I Leches fotspår
  • Det nyaste Uppsala
  • Axplock av övriga byggnader och miljöer

Med guiden vill Uppsala kommun lyfta fram Uppsalas rika och intressanta utbud av arkitektoniska objekt som omfattar allt från välkända symbolbyggnader till mer okända platser och hus.

Bilderna i guiden är tagna av Anders Morén, Stephen Quigley och Dan Thunman. Texterna är framtagna av Dan Thunman och Claes Larsson.

Guiden finns att köpa på Uppsala Tourist Center, Kommuninformation, Stadsarktivet, Upplandsmuseet, UNT Citybutik, Akademibokhandeln LundeQ och Studentbokhandeln och kostar cirka 100 kronor.

Arbetet med att ta fram en arkitekturguide har rymts inom projektet Arkitektur Uppsala som bland annat syftar till att ta fram en arkitekturpolicy för Uppsala men även på flera sätt lyfta arkitekturfrågor och öka intresset för vår byggda miljö.

För mer information

Claes Larsson, stadsarkitekt
Telefon: 018-727 42 95
E-post: claes.larsson@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se