Pressmeddelande

Arkitekturguiden – årets julklapp i Uppsala?

Många av Uppsalas arkitektoniska pärlor finns nu samlade i en guide – Uppsalavandringaringar – En guide till arkitektoniska upplevelser i Uppsala. Vid en pressträff presenterades guiden av Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, Claes Larsson, Uppsala kommuns stadsarkitekt och Dan Thunman, författare.

Överallt i Uppsalas stadsmiljö finns spår av olika epokers arkitektur, allt från den medeltida staden via stormaktstid till dagens snabba tillväxt. Nu har 100 intressanta byggnader och miljöer valts ut och presenteras i arkitekturguiden. I guiden finns även förslag på fem vandringar:

  • Årummet
  • Det klassiska Uppsala
  • I Leches fotspår
  • Det nyaste Uppsala
  • Axplock av övriga byggnader och miljöer

– Vi vill bidra till att fler upptäcker både det klassiska Uppsala och mer moderna, arkitektoniskt intressanta byggnader. Jag hoppas att många köper arkitekturguiden och tar chansen att se mer av vår fantastiska kommun, sa Erik Pelling.

Arkitektur är inte bara byggnader och fasader, det är även hur staden planerats med gator, gångstråk, mötesplatser och parker. Med Arkitekturguiden vill Uppsala kommun lyfta fram Uppsalas rika och intressanta utbud av arkitektoniska objekt som omfattar allt från välkända symbolbyggnader till mer okända platser och hus.

– Vår förhoppning är att guiden inspirerar Uppsalabor och besökare att besöka platser de kanske inte tidigare tänkt på, sa Claes Larsson.

Bilderna i guiden är tagna av Anders Morén, Stewen Quigley och Dan Thunman. Texterna är framtagna av Dan Thunman och Claes Larsson. 

Guiden finns att köpa på Akademibokhandeln LundeQ och Uppsala Tourist Center, Kungsgatan 59 och kostar 100 kronor.

Arbetet med att ta fram en arkitekturguide har rymts inom projektet Arkitektur Uppsala som bland annat syftar till att ta fram en arkitekturpolicy för Uppsala men även att på flera sätt lyfta arkitekturfrågor och öka intresset för vår byggda miljö.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018- 727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Claes Larsson, stadsarkitekt
Telefon: 018: 727 42 95
E-post: claes.larsson@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018- 727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se