Pressmeddelande

Årets gymnasiemässa för niondeklassare

Tisdag 15 november är det dags för årets gymnasiemässa på Fyrishov. Mässan är till för elever som ska välja gymnasium nästa år. Uppsalas gymnasieskolor presenterar sitt utbud tillsammans med gymnasieskolor från hela länet.

Gymnasiemässan ger ungdomar och deras vårdnadshavare möjlighet att få en bred information om utbildningsutbudet inför valet till gymnasiet.

Varje år lockar gymnasiemässan omkring 5 000 besökare, främst elever som ska fatta ett viktigt beslut inför framtiden. På mässan kan de få svar på sina frågor direkt och gå från att känna sig osäkra till att bli trygga med sitt val.

– Gymnasiemässan visar den mångfald av gymnasieutbildningar som finns i Uppsala län. Eleverna kan genom samtal få upptäcka att det finns ett program som passar just dem, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Eleverna kan besöka 28 montrar med gymnasieskolor från Uppsala, Knivsta, Tierp och Östhammar. Både de kommunala skolorna och friskolorna är representerade. Elevrådet och Skolverket finns också på plats.

– Gymnasiemässan är för många elever i årskurs 9 det första steget in i valprocessen inför att välja ett gymnasieprogram. Samtal med en studie-och yrkesvägledare, att göra besök på gymnasieskolornas öppet-hus och prova-på dag är några aktiviteter som kan ge eleverna förutsättningar och verktyg för att kunna göra ett väl underbyggt val, säger Helene Sjöberg Jonsson, samordnare för studie- och yrkesvägledning på Uppsala kommun.

Datum: 15 november
Tid: 9.00–19.00
Plats: Fyrishov, hallarna C och D

För mer information

Helene Blixt, projektledare gymnasiemässan
Telefon: 073-970 54 06

Presskontakt

Susanne Järved, pressekreterare
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se