Pressmeddelande

Årets Anna-Lisa Thomsonstipendiater är utsedda

Stiftelsen Anna-Lisa Thomson till Minne har utsett årets stipendiater. De fyra stipendiaterna är Maria Andersson, Sara Anstis, Chiara Bugatti och Aleksandra Jarosz Laszlo. Stipendiaterna erhåller ett stipendium på 60 000 kr vardera och är utsedda avgångselever från masterklasser vid landets konsthögskolor. Uppsala konstmuseum arrangerar tillsammans med stiftelsen en utställning med stipendiaterna 3 december 2016 – 12 februari 2017. Stipendieutdelning och vernissage lördag 3 december.

Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne bildades efter konstnären Anna-Lisa Thomsons (1905-1952) bortgång. Stiftelsens viktigaste uppgift är att dela ut stipendier till kvinnliga konstnärer i och för deras utbildning. Det första stipendiet delades ut 1955. Stipendierna går till avgångselever från Sveriges olika konsthögskolors masterklasser. Varje år anordnar Uppsala konstmuseum i samarbete med stiftelsen en utställning med stipendiaterna. Anna-Lisa Thomson var verksam som konstnär i Uppsala och som keramisk formgivare vid Upsala Ekeby under närmare tjugo år.

- Det var Thomsons önskan att hennes kvarlåtenskap skulle bilda en fond för uppmuntran och stöd till kvinnliga konstnärer för deras utbildning och förkovran. Bakgrunden var att hon själv under sin utbildningstid fick ett stipendium som betydde mycket för henne, säger Kristina Rennerstedt, ordförande Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne.

2015 producerade stiftelsen en skrift om de ca 150 kvinnor som fått stipendium under de gångna 60 åren. Flertalet av dem har skapat sig ett namn i konstvärlden, haft en mängd utställningar och finns representerade i museisamlingar och hos kommuner och landsting. Det året utökades utställningen med verk i ett urval från tidigare stipendiater såsom Carin Ax, Sonja Pettersson, Britt-Inger Persson, Sandra Ikse Bergman, Gittan Jönsson, Kajsa Mattas, Carin Ellberg, Carina Seth Andersson, Johanna Karlsson, Helena Laukkanen, Filippa Arrias, Anna Finney, Petronella Eriksson, Kristina Jansson, Katarina Sundkvist Zohari, Hanna Beling, Helena Blomqvist, Veronica Brovall, Sara Eriksson, Loulou Cherinet, Maria Nordin och Johanna Fjaestad.

2016 års stipendiater erhåller ett stipendium på 50 000 kr vardera. Verk som representerar deras konstnärskap visas i utställningen STIPENDIATER 2016 - Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne på Uppsala konstmuseum 3 december 2016 – 12 februari 2017. Stipendieutdelning och vernissage lördag 3 december. 2016 års stipendiater som har utsett från avgångsklasser vid landets konsthögskolor med följande motiveringar är:

Maria Andersson, Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet
för att hon med skira trådar intar rummet på ett självklart och imponerade sätt, och där även tomrummet blir en del av verket

Sara Anstis, Akademin Valand, Göteborgs universitet
för modet att i storskaliga teckningsinstallationer med djup kunskap gestalta vår natur och människans mest intima sfär

Chiara Bugatti, Konsthögskolan, Umeå universitet
för hennes konceptuellt och visuellt slagkraftiga skulpturala installationer, där material, rumslighet och skalförskjutningar är centrala byggstenar

Aleksandra Jarosz Laszlo, Konstfack, Stockholm
för vackra, gåtfulla målningar om tradition, legender och myter, bilder som är tankeväckande och engagerande

Hemsida: uppsalakonstmuseum.se

Mer information

Daniel Werkmäster, museichef, Uppsala konstmuseum
Telefon: 018-727 24 79
E-post: daniel.werkmaster@uppsala.se

Eva Björkman, pressansvarig, Uppsala konstmuseum
Telefon: 018-727 24 80
E-post: eva.bjorkman@uppsala.se

Kristina Rennerstedt, ordförande Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne,
Telefon: 070-556 47 25