Pressmeddelande

Ännu fler skolplatser i Uppsala än tidigare planerat

Uppsala kommun behöver skapa 7 000 platser i grundskolan fram till år 2020. För att kunna möta behovet ska nio nya skolor byggas och nio grundskolor byggas ut. Även förskolan behöver fler platser och där planeras för 21 nya förskolor.

När Uppsala kommun i fjol presenterade sin omfattande lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler utgick man från bedömningen att det skulle behövas 5 000 nya skolplatser till år 2020. Vid årets revidering konstaterades att prognosen för befolkningstillväxten i Uppsala är större än man tidigare trott. Det innebär att det behövs ytterligare 2 000 platser i grundskolan.

– Tillgång till platser i skola och förskola nära hemmet är något som engagerar många Uppsalabor och det finns mycket arbete kvar att göra. Uppsala är en kommun där många barnfamiljer vill bo och för att möta behovet genomför vi nu en historiskt stor utbyggnad och renovering av både förskolor och skolor, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden, vid en pressträff på onsdagen.

Pressträffen ordnades på den nya Tiundaskolan som är under uppbyggnad. Där ska 1 000 elever i förskola och grundskola få sin utbildning när skolan tas i drift hösten 2018. Men även i de nya stadsdelarna Rosendal och Ulleråker planeras för nya skolor.

– När vi planerar för framtidens Uppsala är det ett välfungerande samhälle som ska byggas, inte bara bostäder. Då krävs det att vi prioriterar skolor och förskolor i planeringen av nya områden och kommundelar där vi förtätar, sa Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Redan till årets höstterminen skapas 54 nya platser i och med att en ny förskola tas i drift. Under 2018 kommer förskolan att ha fått ytterligare platser i och med att de nya förskolorna i Jumkil, Tiunda och Lindbacken startar, sammantaget handlar det om 360 platser.

Även för grundskolan är målsättningen att redan under nästa år ha ytterligare 675 platser tillgängliga när skolorna i Jumkil, Tiunda och Lindbacken är klara.

En viktig aspekt när gamla förskolor och skolor renoveras och nya byggs är att bygga hållbart och energisnålt.

– Bara i år investerar Skolfastigheter 900 miljoner kronor i våra skolor och förskolor. Det är mycket pengar och det är viktigt att vi kan skapa trygga och hållbara pedagogiska miljöer, sa Magnus Dureman, fastighetschef på Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler ska gås igenom och revideras varje år för att kommunen ska kunna tillmötesgå de behov av förskole- och skolplatser som Uppsalaborna har.

Mer information

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 08-727 13 51
E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Magnus Dureman, fastighetschef Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Telefon: 018-727 41 24
E-post: magnus.dureman@skolfastigheter.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig utbildningsförvaltningen
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se