Pressmeddelande

Ändrade bidrag och avgifter ska få fler tjejer att idrotta

På tisdagskvällen 20 september mötte delar av idrotts- och fritidsnämnden och tjänstemän företrädare för kommunens idrottsföreningar för en föreningsdialog. Syftet var att få synpunkter på förslaget att höja avgifterna för att hyra kommunens idrottsanläggningar och att nämnden vill omfördela föreningsbidraget så att större anslag går till aktiviteter för barn och unga, särskilt flickor.

I takt med att antalet anläggningar ökar behöver idrotts- och fritidsnämnden öka sina intäkter med 4,7 miljoner kronor under kommande budgetår. För att göra det vill nämnden höja den så kallade markeringsavgiften, föreningarnas avgift för att hyra kommunens idrottsanläggningar.

- För idrotts- och fritidsnämndens del ser vi att det här är det bästa sättet att ta ansvar för det ekonomiska läget. Samtidigt vill jag framhålla att de pengar vi har främst ska användas till satsningar på barn och unga och bidra till mer jämställdhet och jämlikhet, sa Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Omfördelningen innebär att barn och unga får en mindre höjning av markeringsavgifterna än vuxna.

Föreningar som bedriver verksamhet för flickor i åldersgruppen 9-16 år får ett ökat bidrag eftersom nämnden vill stimulera föreningar att jobba mer för att behålla flickor längre inom idrotten.

Föreningar som driver egna anläggningar förslås att få ett ökat bidrag eftersom skillnaderna mellan de som hyr anläggningar mot en markeringsavgift är så stora. Även här satsar nämnden särskilt på de föreningar som bedriver verksamhet för flickor mellan 9-16 år.

- Många fler flickor än pojkar slutar idrotta i tonåren. Med ett riktat stöd hoppas vi att föreningarna ska hitta sätt att behålla tjejernas intresse att idrotta, sa Rickard Malmström.

Mötet samlade drygt 40 deltagare och stämningen var god.

- Vi har haft ett bra möte. Det är viktigt att vi lyssnar till föreningarnas synpunkter och samtidigt får möjlighet att förklara bakgrunden och hur vi tänker kring föreningsbidragen.

Nästa möjlighet för föreningarna att delta i dialogen blir den 28 september.

Mer information

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden
Telefon: 018-727 13 15
E-post: rickard.malmstrom@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 072-569 38 79