Pressmeddelande

”Allis” blir namnet på allaktivitetshuset

Julia Hedlund och Emelie Hellström på Raoul Wallenbergskolan skickade in det vinnande förslaget ”Allis” och på onsdagen överraskades de inför hela klassen av medlemmar i juryn. Priset till Julia och Emelie är att hela klassen får en heldag på Allis där de får prova på de många aktiviteterna som finns i huset. Allis smygöppnar 27 december och det är gratis inträde fram till och med 8 januari.

Juryn hade närmare 70 namnförslag att ta ställning till och fastnade för Julia Hedlunds och Emelie Hellströms förslag, Allis, en förkortning av Allaktivitetshuset.

– Allis uttrycker precis vad huset handlar om - ett hus där allt är möjligt och som välkomnar alla, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden och en av medlemmarna i juryn.

Utöver Peter Gustavsson bestod juryn av Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden, Gunilla Sjöblom, chef fritid, Robin French, projektledare och Tuija Kulma, fritidsstrateg.

– Vårt övergripande mål är att verksamheten ska präglas av jämställdhet och att den ska vara tillgänglig för alla ungdomar. Vi är riktigt nöjda med att namnet fångar just det, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

För juryn anspelar Allis också på Alice i underlandet, en plats där det oväntade kan hända.

Juryns motivering lyder:

” Namnet är lätt att komma ihåg och skapar en känsla av låga trösklar och att huset är en plats där allt är möjligt och där alla är välkomna”.

Allis smygöppnar den 27 december, även om inte klättringsdelen är färdiginstallerad. Stor invigning blir det i början av februari.

Både tidigare aktiviteter - som parkour, klättring, skate – och nya som dans får utrymme i huset. Dessutom arbetar kulturförvaltningen som ansvarar för verksamheten för att få in fler aktiviteter i huset.

Allis ligger på Sylveniusgatan 8B och är lätt att nå med både buss och cykel.

För mer information

Gunilla Sjöblom, chef fritid, Uppsala kommun
Telefon: 018- 727 16 04
E-post: gunilla.sjoblom@uppsala.se

Robin French, verksamhetsledare Allis
Telefon: 018- 727 23 56
E-post: robin.french@uppsala.se

Presskontakt

Anna Lindqvist-Forsberg, pressekreterare
Telefon: 018- 727 13 99
E-post: anna.lindqvist@uppsala.se