Pressmeddelande

Alla som är 85 plus får gratis hemsjukvård

Personer som är 85 år och äldre får avgiftsfri hemsjukvård. Det gäller retroaktivt från 1 januari 2017.

Det är inte längre möjligt för kommuner att ta ut avgifter för öppenvård för personer som är 85 år eller äldre eftersom hälso- och sjukvårdslagen har förändrats.

– Syftet med den avgiftsfria hemsjukvården är att hälsan ska bli bättre för äldre som har ett omfattande vårdbehov där ekonomin har varit ett hinder för att söka vård, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

Lagändringen trädde i kraft första januari i år och den avgiftsfria hemvården ska gälla retroaktivt från det datumet. Den avgiftsfria hemsjukvården kommer att innebära ett intäktsbortfall på cirka 350 000 kronor per år för äldrenämnden.

Mer information

Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden
Telefon: 070-655 40 41
E-post: monica.ostman@bredband.net

Presskontakt 
Susanne Järved
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se