Pressmeddelande

650 000 kronor till Uppsalas kulturstipendiater

På kulturnämndens sammanträde beslutades att 18 kulturstipendiater får sammanlagt 650 000 kronor. Syftet är att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden.

650 000 kr till Uppsalas kulturstipendier

- Det är fantastiskt roligt att Uppsala kommun avsätter nära 1,5 miljoner kronor varje år till stipendier för det fria kulturlivet. I dag beslutar vi om fem olika stipendieformer för konstnärligt utövande och förtjänstfulla insatser inom litteratur och barnkultur. Det har varit otroligt stimulerande att ta del av ansökningshandlingar och förslag av hög konstnärlig kvalitet, säger Elisabeth Ståhle, ordförande i kulturnämndens stipendieutskott.

Stipendierna som delas ut är:
• tolv arbets- och fortbildningsstipendier till kulturarbetare
• tre stipendier till Unga skrivare
• ett Gösta Knutsson-stipendium för insatser på barn- och ungdomskulturens område
• ett stipendium till minne av Jan Fridegård
• ett ateljéstipendium till en nyutexaminerad bildkonstnär.

Alla stipendier delas ut 3 juni på Reginateatern, utom Gösta Knutsson-stipendiet som delas ut 14 september under Kulturnattens invigning på Reginateatern.

Här är årets stipendiater, med motiveringar:

Stipendier till kulturarbetare och unga skrivare

Stipendierna inrättades 1977 respektive 2002.

Arbetsstipendium 100 000 kronor

Cecilia Levy, konst
Tommy Wahlström, musik

Fortbildningsstipendium 30 000 kronor

Alfred Jimenez, musik
Andreas Zhibaj, musik
Ashraf Ashkar, scenkonst
Kajsa Wadhia, scenkonst
Erik Gustafsson, fotografi
Henny Linn Kjellberg, konst
Karl Landegren, konst
Micaela Dahlberg, konst
Alva Dahl, litteratur
Danny Wattin, litteratur

Stipendium till unga skrivare 13–19 år

Alicia Söderström, född 2005, får 10 000 kronor
Miranda Wedberg, född 2003, får 5 000 kronor
Ella Pennlöv Smedberg, född 2005, får 5 000 kronor
(Unga skrivare motiveras inte)

Motiveringar

Cecilia Levy – konst

Uppsala kommuns arbetsstipendium om 100 000 kronor tilldelas konstnären Cecilia Levy. Med hjälp av boksidor från gamla böcker skapar Levy nya berättelser i form av äggskalstunna skulpturer. Verken tar gestalt som frökapslar, skålar, serviser och skor – ting som bär sin egen historia av liv. Lager läggs på lager och ibland skymtar ord och meningar fram från det som legat dolt och glömt. Med omsorg och precision får Levy oss att stanna upp och lyssna till det som berättas.

Cecilia Levy, född 1963, är skulptör i papper men från början utbildad grafisk designer och bokbindare. Hon började med utställningar i konstnärskooperativet Kaleido i Uppsala och har sedan dess ställt ut på en lång rad platser i Sverige och utomlands. Just nu är hon aktuell i utställningar på Virserums konsthall, Konsthantverkarna i Stockholm, Konsthantverkarna på Gotland och i utställningar i USA och i Belgien. Levy är representerad på Nationalmuseum och i många andra samlingar och har utfört ett stort offentligt uppdrag för Nya Karolinskas entréhall. Det består av 25 installationer med växter i papper under glashuvar.

Tommy Wahlström – musik

Uppsala kommuns arbetsstipendium om 100 000 kronor tilldelas Tommy Wahlström för sin musikaliska bredd i skapandet av så väl noterad konstmusik som fri improvisation. Wahlström arbetar med att utveckla sin ”alternativa representation av ljud och musik”, genom det vill han öka den individuella friheten hos musiker i tre nya verk för olika sättningar. Han samarbetar även med Uppsalas körer.

Tommy Wahlström (född 1968) är tonsättare och musiker, med sopransaxofon och elektronik som huvudinstrument. Han är bland annat utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Gotlands Tonsättarskola. Wahlström är medlem i flera ensembler vars genrer löper från jazz och improvisation till tidig musik. Han är aktiv som arrangör för SOLO-festivalen samt driver skivbolaget KREX-records. Wahlströms musik har ofta elektroniska inslag och kan kort beskrivas som mångfacetterad och fler-strukturerad. Han arbetar gärna med grafisk notation för att skapa en högre individuell närvaro hos musikern.

Alfred Jimenez – musik

Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 30 000 kronor tilldelas Alfred Jimenez. Jimenez vill med sitt komponerande utveckla och hitta nya vägar för att göra operakonsten levande och aktuell i dagens samhälle. Han tar avstamp i operans historia, men tar hänsyn till den moderna människans konsumtionsmönster och möjligheten till kommunikation med lyssnaren genom liveframträdandet.

Andreas Zhibaj – musik

Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 30 000 kronor tilldelas Andreas Zhibaj. Zhibajs musik är grundad i den västerländska konstmusiken, med tydliga influenser från antikens Grekland och den bysantiska och albanska traditionen. Han vill öppna upp den nutida konstmusikens värld för både ovana lyssnare och utövare genom att arbeta med grafiska notbilder och enkla redskap som egenbyggda slagverksinstrument.

Ashraf Ashkar – scenkonst

Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 30 000 kronor tilldelas Ashraf Ashkar. Ashkar är regissör, filmare, skådespelare och musiker med särskild kärlek för Gottsunda där han har varit aktiv inom kulturlivet under många år. Som regissör har han senast uppmärksammats med föreställningen ”Snubben lättar sitt hjärta”. Ashraf Ashkar får stipendiet för att fortsätta undersöka angelägna frågeställningar som sällan visas på en scen.

Kajsa Wadhia

Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 30 000 kronor tilldelas koreografen och dansaren Kajsa Wadhia. Wadhia driver sedan 2016, tillsammans med Tove Salmgren, Köttinspektionen Dans. Kajsa har stor erfarenhet och kompetens inom koreografi och performancekonst. Kajsa Wadhia får stipendiet för att fördjupa sig i utvecklingen av olika koreografiska metoder och uttryck.

Erik Gustafsson

Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 30 000 kronor tilldelas Erik Gustafsson. Gustafssons fotografier möter oss med en avskalad direkthet. I en variation i teknik och form hålls bilderna samman av en gemensam ton. I den fotografiska serien ”This is farewell” låter han oss genom olika minnesfragment ana brännpunkter i den nära familjens relationer.

Henny Linn Kjellberg

Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 30 000 kronor tilldelas konstnären Henny Linn Kjellberg. Genom att ta vara på skärvor och lämningar av bränd lera expanderar Kjellberg keramiken från objekt till fragmentariska rumsligheter. Skärva intill skärva skapar mönster som berättar om dåtid, nutid och framtid. Kjellberg är även en drivande kraft i Uppsala konstliv som konstnärlig ledare för Konstkuben och som initiativtagare till en residensverksamhet för utövare inom det keramiska fältet.

Karl Landegren

Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 30 000 kronor tilldelas Karl Landegren. Landegrens bilder lyser av berättarglädje och lekfullhet i linje och form. Genom sina teckningar porträtterar han inlevelsefullt människans mirakel och drivs av en vilja att nå ut med sina bilder och diskutera samhällsaktuella frågor.

Micaela Dahlberg

Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 30 000 kronor tilldelas Micaela Dahlberg. I Dahlbergs måleri vibrerar det vackra och det skeva. I ensliga landskap slår blommor plötsligt ut och dova färger samsas med det skira och det varsamma. Vi anar en sorg, en hemlighet, ett inre rum, som från minnen eller drömmar.

Alva Dahl

Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 30 000 kronor tilldelas författaren Alva Dahl för hennes framstående insatser inom litteraturområdet, där hon rör sig obehindrat mellan översättande, redaktörskap och eget författande.

Danny Wattin

Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 30 000 kronor tilldelas Danny Wattin för hans drivna berättarkonst, där humor och värme samsas med spänning och sorg. Dannys drabbande släktroman Herr Isakowitz skatt blev 2014 års bok i den stadsomspännande läsecirkeln Uppsala läser. I Historiegeneratorn från 2018 vävs sex historier samman till en dråplig och ömsint skildring av den samtida svenska medelklassen. Danny Wattin får stipendiet för att ägna tid åt nya litterära projekt.

Gösta Knutsson-stipendium

Stipendiet till Gösta Knutssons minne ska ge stöd och uppmuntran till personer som gjort betydande insatser på barnkulturens område. Uppsala kommuns Gösta Knutsson-stipendium 2019 om 30 000 kronor tilldelas Meline Höijer Schou som med patos för unga människors rätt och möjlighet att uttrycka sin personlighet och sina drömmar har skapat en oas i kulturhuset Leoparden. Där kan en vara sig själv och uttrycka sina konstnärliga talanger i en trygg men samtidigt utmanande miljö med professionell inramning.

Sedan tolv år bedriver Uppsala KFUK-KFUM ett ungdomskulturhus på Svartbäcksgatan, först som Vox Publicum och nu som Leoparden. Som konstnärlig ledare och enhetschef har Meline Höijer Schou värnat miljön, som ska vara trygg och inbjudande och samtidigt utmanande och inspirerade. Varje ungdom tas på allvar. Bildkonsten står i fokus och det arrangeras även workshoppar, spelningar, föreläsningar och poesiaftnar av och för unga. I ateljén får unga konstnärer ställa ut. Med kultur- och demokratievent vill Leoparden främja förståelsen för andras bevekelsegrunder, stärka de ungas självkänsla och ge verktyg till en alltmer bildbetonad värld med flera tolkningsmöjligheter.

Leoparden erbjuder ett rum för individen där socioekonomisk bakgrund, religion, identitet och läggning inte är en begränsning och där konsten får ta en naturlig plats. Verksamheten når många tjejer och hbtq-personer. Medlemsantalet har ökat rejält. Bakom denna framgång står en kvinna med en fast övertygelse, en hög ambition och konstnärlig integritet.

Stipendium till Jan Fridegårds minne

Stipendium till Jan Fridegårds minne 2019 om 100 000 kronor tilldelas Maja Hagerman för hennes unika förmåga att lyfta fram historiska skeenden och miljöer som hon låter speglas i nutiden med sikte på framtiden. Maja Hagerman har liksom Jan Fridegård intresserat sig för forntiden och sociala strukturer i samhället under olika tidsepoker och levandegjort detta för en bred läsekrets.
Maja Hagerman är författare, filmare, idéhistoriker och krönikör. Hennes skapande spänner över såväl sakprosa om historia som historiska dokumentärfilmer. Hon har en bakgrund som vetenskapsjournalist och började sin verksamhet inom radio och tv med att berätta om nya rön inom humanistisk forskning, om allt från mentalitetshistoria till arkeologi. I sakprosan skildrar hon det förflutna i Sverige: om forntida landskapshistoria och arkeologi, om medeltida kyrkor och riksbildning, om 1800-talets nationalmyt och 1900-talets rasbiologi.

Hennes senaste bok, Trådarna i väven, är en essäbok om kulturarv i Sverige. Maja Hagerman har skrivit flera prisbelönta fackböcker om svensk historia och är hedersdoktor vid Uppsala universitet och konstnärlig lektor i Bildproduktion vid Högskolan Dalarna. Hon levandegör liksom Jan Fridegård svunna tiders människor. Hon har även skildrat det rasbiologiska arbetet som pågick i Sverige där Uppsala intog en framträdande plats.

Ateljéstipendium till nyutexaminerad bildkonstnär

Konstnären Rebecka Holmström har tilldelats kulturnämndens stipendium till nyutexaminerade bildkonstnärer. Stipendiet består av kostnadsfri tillgång till en ateljé under ett år (2019–2020) vid Ateljéföreningen Hospitalets lokaler i Ulleråker och möjlighet att få ställa ut på Uppsala konstmuseum.

Rebecka Holmström, född 1985, avslutar under våren masterprogrammet i fri konst vid Malmö konsthögskola. Hon har en bakgrund inom scenografi och grafik. Teckning i vid mening är hennes främsta media. Hon använder sig av grafit, ljud, video och installationer i sitt arbete. Hon letar efter sätt där hon kan balansera ett konceptuellt angreppssätt med ett suggestivt språk samt tydlighet med osäkerhet och öppenhet.

En stipendievistelse i Uppsala ger henne ett sammanhang att organisera utställningar och workshoppar. Rebecka Holmström planerar ett samarbetsprojekt med dansaren Kajsa Sandström och att plocka upp trådar från sitt examensarbete ”Hyphens & Sightlines”.

Mer information

Elisabeth Ståhle, ordförande i kulturnämndens stipendieutskott
Telefon: 070-3523159
E-post: elisabeth.stahle@pol.uppsala.se

Elise Rhodin, kulturstrateg kulturförvaltningen
Telefon: 018-7271361
E-post: elise.rhodin@uppsala.se

Presskontakt
Joakim Bjelkås, kommunikatör Uppsala kommun
Telefon: 018-7276564
E-post: joakim.bjelkas@uppsala.se