Pressmeddelande

Matteklubben en succé bland Uppsalas unga mattesnillen

400 barn är anmälda till matteklubben där unga med särskild begåvning för matematik får utmana och utveckla sin förmåga att tänka logiskt och lösa problem. Klubben drivs i samarbete mellan utbildningsförvaltningen och Uppsala universitet. Intresset är nu så stort att kommunen anställt en lärare på 20 procent för att sköta klubben.

Klubben vänder sig till elever i årskurs 2 till 9. Verksamheten startade i höstas med 125 intresserade elever, under ledning av matematikern Valentina Chapovalova. Under hösten sågs grupperna på Ånströmlaboratoriet en gång i månaden, men nu blir det träffar var tredje vecka så att varje elev får sju träffar under våren.

– Intresset är över förväntan, säger Valentina som själv var ett så kallat särbegåvat barn för matematik. Det är roligt och stimulerande att se eleverna utveckla sin förmåga.

350 elever hade anmält sig i tid och 50 står nu i kö på efteranmälningar. Alla barn som anmält sig i tid har delats in i elva grupper; sex startgrupper för årskurs 2 till 4, fyra för årskurs 5 till 6 och för årskurs 7 till 9. I varje grupp finns 30 till 40 barn, alla med fallenhet för och intresse för matematik.

Eftersom intresset är så stort har Valentina Chapovalova anställts på 20 procent för att sköta allt som har med matteklubben att göra. Till sin hjälp under själva träffarna har hon några matematikstudenter.

– Det är en fördel att träffas i Ångströmlaboratoriets lokaler, förklarar hon. Vi har tillgång till lämplig utrustning och bra undervisningsrum. Det är kul för eleverna att komma till universitetet.

På träffarna ställs eleverna inför olika problem, som de enskilt eller gemensamt ska försöka lösa genom konkreta experiment och logiska resonemang. Allt för att utveckla det abstrakta tänkandet och förmågan att lösa komplicerade problem.

Läs mer om Matteklubben finns på bloggen www.mattebloggen.com

Mer information

Valentina Chapovalova
Telefon: 073-704 94 95

Maria Hasselgren, presskontakt
0725-69 38 79