Pressmeddelande

1,5 miljoner till allmänna samlingslokaler på landsbygden

I början av maj betalar Uppsala kommun ut närmare 1,5 miljoner i verksamhetsstöd till 29 bygdegårdsföreningar. Pengarna stödjer utvecklingen av viktiga mötesplatser på landsbygden. Genom verksamhetsstödet kan de allmänna samlingslokalerna upprätthålla såväl löpande verksamhet som arrangera större enskilda evenemang.

Många bygdegårdar har verksamhet både dag- och kvällstid. I Stavby bygdegård är bion hjärtat i verksamheten. Under 2016 hade man 72 föreställningar med sammanlagt 2 639 biobesökare i alla åldrar. Dagtid huserar eleverna på Stavby skola i bygdegårdens lokaler, som rymmer både skolmatsal och rum för musikundervisning.

Stavby bygdegård anordnar även större arrangemang vid sidan av den löpande verksamheten, till exempel det årliga traktorracet. I år kom 3 500 besökare till evenemanget. Det stora besökarantalet ledde till att delar av entréintäkten, hela 42 000 kronor, kunde skänkas till cancerfonden.

– Uppsalas föreningsdrivna samlingslokaler utgör viktiga mötesplatser och möjliggör lokalt engagemang i våra orter på landsbygden. Verksamheterna som bedrivs där bidrar till starkare lokalsamhällen och spelar en viktig roll i vardagen för många kommuninvånare, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden

Verksamhetsstödet till allmänna samlingslokaler består dels av ett grundbelopp på 20 kronor per uthyrningsbar kvadratmeteryta och dels av ett bidrag per timme som lokalerna har hyrts ut till ideella föreningar. På så sätt är verksamhetsstödet extra gynnsamt för samlingslokaler med mycket uthyrningsverksamhet för föreningar. Föreningar som söker stödet ska vara anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller Folkets Hus och Parker.

Vid sidan av verksamhetsstödet har Uppsala kommun även ett upprustningsstöd. Upprustningsstödet fördelas mellan sökande bygdegårdsföreningar i syfte att underhålla och rusta upp lokalerna. Knutbygården har fått 80 000 kronor för att rusta upp sin scen och på så sätt kunna erbjuda en ännu bättre lokal för till exempel konserter, teaterföreställningar eller zumbapass. 

Mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande kulturnämnden
Telefon:
 070-638 10 75
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Susanne Qvist, kultursekreterare
Telefon: 018-727 83 35
E-post: susanne.qvist@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon:
 070-821 68 50