Pressmeddelande

Amfiteatern i Källparken rustas och blir en levande sommarscen

Uppsala kommun ska rusta upp Källparken i Sala backe. Amfiteatern får bland annat nya bänkar, golv och belysning. Den nyrenoverade teatern tas i bruk vid midsommar 2018 och kommer att erbjuda kulturprogram för alla åldrar under hela sommaren.

Kulturnämnden ansvarar för driften av sommarprogram och aktiviteter i amfiteatern. Ett projekt ska startas där anläggningen utnyttjas för både professionell- och amatörverksamhet under sommarmånaderna, från midsommar till veckan innan skolstart.

Amfiteatern ska kunna lånas ut för kulturverksamhet, ungdomsprojekt, föreningsverksamhet, danskvällar med mera men också visa upp ett antal professionella evenemang med fri entré.

– Amfiteatern i Källparken har en stor potential att bli en mycket mer levande sommarscen i en växande stadsdel. Kulturnämnden vill bidra till att skapa ett hjärta för kulturlivet i de östra stadsdelarna och ett rikare kulturliv under sommarmånaderna för hela Uppsala. Amfiteatern ska rymma en genomtänkt, kvalitativ och sammanhållen kulturverksamhet för alla åldrar, säger Peter Gustavsson (S) ordförande i kulturnämnden.

Kulturprojektet beräknas kosta 450 000 kronor varav 365 000 avser verksamhet (program, personal, väktare, funktionärer, artister, teknik, marknadsföring) och 85 000 kronor avser omkostnader (arbetsbod, toaletter, skyltar, el).

 

Källparken anlades på 50-talet. En central del i parken är amfiteatern. Den kommer nu att få nya granitgradänger, trägolv på scenytan (lämplig för dans), belysning, breddad infart, skyltar, uppställningsplats för arbetsbod och för toaletter. Sittplatser för ungefär 1 066 personer. Dessutom ska en lekplats anläggas intill amfiteatern. Parken ska också göras tryggare genom att buskage gallras ur för bättre översikt.

För mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon: 070-638 10 75
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Elise Rhodin, kulturstrateg
Telefon: 018-727 13 61
E-post: elise.rhodin@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon:
070-821 68 50