Pressmeddelande

Konst för nya Tiundaskolan visas på Offkonsten

Utställningen Konst för nya Tiundaskolan invigs tisdagen 7 november 17.00 på Offkonsten! c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater. Med skisser, bilder och processer visar och berättar konstnärerna hur Tiundaskolans konstprojekt växt fram.

Under vernissagen samtalar intendenterna för offentlig konst med konstnärerna Jenny Nolstam, Anton Alvarez och Erika Lövqvist. De visar också ytterligare verk för att bredda bilden av sina respektive konstnärskap.

Invigningstalare är Peter Gustavsson (S), ordförande i Uppsala kommuns kulturnämnd.

– Den offentliga konsten ska göra konstnärlig gestaltning tillgänglig för alla. På den nya Tiundaskolan utgör konsten en viktig del i skolans utformning och blivande verksamhet. Med de här konstnärerna får vi en stor variation i uttryck och material, där även historien har fått sitt utrymme, säger Peter Gustavsson.

Höstterminen 2018 öppnar den nya Tiundaskolan i Luthagen, med plats för 1 044 elever. Det är en av de största satsningarna någonsin på en nybyggd skola i Uppsala kommun. För den nya skolan skapas också ny konst.

Erika Lövqvist har redan i våras färdigställd sin konst för idrottshallen. Anton Alvarez är i full färd med att gjuta pelare för alla sexton entréerna mot skolgården. Den process som Anton Alvarez arbetar med är helt ny med en åtta meter hög lerpressmaskin som konstruerats speciellt för Tiundaskolans gestaltning. Jenny Nolstam arbetar i den stora entréhallen med ljus i golvet och taket. Även förskolan som inryms i samma huskropp får en gestaltning med ljus av Jenny Nolstam.

För den ursprungliga Tiundaskolan som stod färdig 1962, skapade konstnären Ingrid Atterberg väggfast konst av det tegel som fanns på rivningstomten efter Sankt Eriks Lervarufabrik. Delar av den gestaltningen kommer att återuppbyggas i den nya skolan.

Utställningen pågår 7 november till 17 december 2017.

För mer information

Anna Ehn, intendent för offentlig konst
Telefon: 018-727 86 80
E-post: anna.ehn@uppsala.se

Tuva-Li Peter Lidé, intendent för offentlig konst
Telefon:
018-727 24 89
E-post: tuv-li.peter.lide@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon:
070-821 68 50