Trend- och omvärldsanalys

Varje år gör kommunen en trend- och omvärldsanalys. Syftet är upptäcka händelser och trender som påverkar vår verksamhet. Här sammanfattar vi analysen och förklarar hur insikterna påverkar arbetet med vår budget och våra mål.

I trend- och omvärldsanalysen 2019 analyserar vi nio aktuella trender som påverkar Uppsala kommun. Varje trend har en sammanfattning med slutsatser som vi kallar förändringstryck. De visar vad kommunen kan göra för att möta och hantera samhällsförändringarna. I årets analys har vi betonat tre förändringstryck – tre slutsatser – som har särskilt stor påverkan på kommunens verksamhet.

Tre viktiga slutsatser från omvärldsanalysen 2019

 

illustration hjärta

Stärk framtidstron och öka inkluderingen bland unga

Ojämlikheten i levnadsvillkor ökar, både mellan individer och bostadsområden. I likhet med andra större kommuner har Uppsala skillnader i hälsa, utbildning, arbete och inkomst mellan olika platser. En av de viktigaste slutsatserna är behovet av att stärka framtidstron och öka inkluderingen bland unga. I analysen om trenden ökad polarisering kan du läsa mer om hur Uppsala kommun kan vända utvecklingen.

 

illustration bygga

Säkerställ en hållbar samhällsbyggnad med ekonomin i balans

Ökat fokus på livsmiljö och boende är en trend som påverkar Uppsala starkt. Uppsala har en hög befolkningsökning. Det förutsätter en fortsatt utbyggnad av kommunens verksamhet, arbetsplatser och bostäder. För att möta behovet behöver Uppsala säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med ekonomin i balans. Läs om hur kommunen kan möta utmaningen i analysen om trenden ökat fokus på livsmiljö och boende.

 

illustration idé

Våga tänka nytt och var nyskapande i välfärden

År 2030 förväntas andelen som är äldre än 80 år att vara dubbelt så många som 2015. Trenden med en åldrande befolkning i Uppsala kommun sätter press på kommunens ekonomi och finansieringen av välfärden. För att säkra en god välfärd behöver kommunen våga tänka nytt och vara nyskapande i hur framtidens välfärdstjänster utformas. Läs om framtiden för välfärden i analysen om trenden åldrande befolkning.

 

Trendanalyser 2019 – nio trender som påverkar kommunen

Här kan du läsa sammanfattande analyser av de nio regionala trenderna som har störst påverkan kommunens verksamhet.

Trenderna är

  1. ökad polarisering
  2. ökat fokus på jämställdhet
  3. ökad mångfald
  4. ökat fokus på livsmiljö och boende
  5. åldrande befolkning
  6. ökad digitalisering
  7. förändrade kompetens- och utbildningsbehov
  8. ökad internationalisering och global rörlighet
  9. miljö- och klimatförändringar.

Läs omvärldsanalysen 2019
Läs kortversion av omvärldsanalysen 2019

Tidigare omvärldsanalyser

Se omvärldsanalysen 2018.