Årets mål och budget

Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Det gäller för innevarande år och innehåller en plan för två år framåt. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

Läs gällande Mål och budget.