Vi trendspanar och omvärldsbevakar

För att få koll på händelser och trender som påverkar Uppsala kommun tar vi hjälp av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det är en arbetsgivar- och intresseorganisation som bland annat hjälper kommuner att bli bättre. Uppsala kommun använder SKL:s verktyg för att bevaka omvärlden.

Titta på SKL:s film om 15 trender som påverkar alla kommuner fram till 2025.