Vi trendspanar och omvärldsbevakar

Varje år tar vi fram en trend- och omvärldsanalys. Syftet är att få koll på händelser som påverkar Uppsala kommuns mål om att skapa en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Insikterna från analysen ligger till grund för hur vi sätter våra mål och planerar vår verksamhet. 

Läs årets trend- och omvärldsanalys.