Dokumentsamling

Belysningsprogram

Belysningsprogrammets strategi är grunden för de riktlinjer som tas fram för olika delar av staden och tätorterna. Ljus ska ge människor hjälp att orientera sig och skapa trygghet. Belysning är också en angelägenhet för fastighetsägare och affärsidkare.