Dokumentsamling

Översiktsplan 2010

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste styrdokument. Den visar hur kommunen planerar att utveckla bebyggelse, trafik och grönområden i både stad och landsbygd fram till 2030. Under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller inte. Det kallas för en aktualitetsförklaring. Kommunfullmäktige antog i maj 2014 en aktualitetsförklaring av översiktsplan 2010.