Kungörelser

Detaljplan för Nytt kraftvärmeverk i Boländerna

(diarienummer 2013-000404)

är utställd för granskning fr o m 2 mars t o m 23 mars 2018.

Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga på

  • Kommuninformation, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17
  • Uppsala kommuns webbplats. www.uppsala.se/stadsplanering

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 2 mars 2018
Plan och byggnadsnämnden