Kungörelser

Utställning av föreslagen ändring i 12§ i Uppsala kommuns avfallsföreskrifter

Från och med 2020 planerar Uppsala Vatten och Avfall AB att införa papperspåsar som emballage för insamling av matavfall. I samband med införandet föreslås en ändring av 12 § i avfallsföreskriften. 

Lämna synpunkter och läs mer om ärendet på Uppsala Vatten och Avfalls AB:s hemsida.