Kungörelser

Detaljplan för del av kvarteret Oden Ygg

(diarienummer 2014-000019)

är utställd för granskning fr o m 28 februari t o m 21 mars 2018.

Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga på

  • Kommuninformation, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17

Uppsala kommuns webbplats. www.uppsala.se/stadsplanering

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget

Uppsala 28 februari 2018