Kungörelser

Detaljplan för kvarteret Ubbo (Diarienummer 2015-003138)

Finns ute på samråd fr.o.m 16 november 2018 t.o.m 7 januari 2019

Planområdet är en del av kvarteret Ubbo som ligger centralt mellan Carolina Rediviva och Domkyrkan. Kvarteret omgärdas av Övre Slottsgatan, Åsgränd och Odinslund.

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av två nya byggnader för utställningslokaler, forskarbostäder och hotell på fastigheten Fjärdingen 20:3

INFORMATIONSMÖTE
Tid: 6 december 2018, kl 18.30
Plats: Humanistiska teatern, Campus Engelska parken,
          Thunbergsvägen 3 (ingång från parksidan)

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kommuninformationen, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Planförslaget visas även på Uppsala kommuns webbplats, www.uppsala.se/stadsplanering

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 7 januari 2019 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller
via formuläret på webbplatsen www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 16 november 2018
Plan- och byggnadsnämnden