Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område

Ramsjö 1:103

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (Dnr. 2019-003079)

Tuna-Hässelby 2:1

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus (Dnr. 2019-003196)

 

Synpunkter lämnas skriftligt senast 20 december 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se